Valija assistent

chatbot logo

Tere! Küsi minult kõike, mis puudutab parteide lubadusi ja seisukohti 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Näiteks, millised parteid lubavad lõpetada kella keeramise suveajale? Спроси меня обо всём, что касается обещаний и позиций партий на выборах в Европейский парламент 2024 года. Например, какие партии обещают прекратить перевод часов на летнее время? Ask me anything about party promises and positions in the 2024 European Parliament elections. For example, which parties promise to stop switching to daylight saving time?

Powered by OpenAssistantGPT